Zobacz:
 Małgorzata Skwarek - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi .  Iwona Beata Mycek - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi .  Anna Sygocka - pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi .  Sławomir Kapusta - dyrektor Szkoły Podstawowej w Bartodziejach .  Katarzyna Szymańska - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkonego w Jastrzębi .  Mirosława Korzeniowska - zastępca dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi .  Małgorzata Zych - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kozłowie .  Dorota Ewa Swend - dyrektor Szkoły Podstawowej im. por. Jana Skrzyszewskiego w Lesiowie .  Małgorzata Bednarska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Mąkosach Starych .  Mariola Dorota Tyczyńska - dyrektor Publicznego Gimnazjum im. bp. Jana Chrapka w Jastrzębi .  Beata Izabela Pałczyńska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Woli Goryńskiej .  Dorota Żurek - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi od 28.12.2018 r. .  Joanna Korcz - zastępca dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi od 01.01.2019 r. .  Wioleta Wójtowicz - pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi .  Marzena Zawadzka Hernik - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi od 16.03.2020 r. .  Elżbieta Kłosowska - zastępca dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi .  Małgorzata Smyrda - dyrektor Gminnego Żłobka w Jastrzębi .  Anna Kuczyńska - pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi .  Magdalena Trzmiel - Wieteska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Woli Goryńskiej . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez: