2019 rok

Dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych 25 szt.
komputerów przenośnych na potrzeby realizacji
szkoleń w ramach projektu grantowego pn. „Ja w
internecie”

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Zawiadomienie o unieważnieniu

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dn. 16.01.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zobacz dokumentację

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-01-09 15:05:42 | Data modyfikacji: 2019-01-09 15:07:06.
Dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych 25 szt.
komputerów przenośnych na potrzeby realizacji
szkoleń w ramach projektu grantowego pn. „Ja w
internecie”

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu

 zobacz treść

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-02-13 15:03:16 | Data modyfikacji: 2019-02-13 15:04:33.
Dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych 25 szt.
komputerów przenośnych na potrzeby realizacji
szkoleń w ramach projektu grantowego pn. „Ja w
internecie”

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:19:46.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 940 000,00 zł (słownie: dziewięćset
czterdzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem
na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy
Jastrzębia w związku z realizacją zadania
inwestycyjnego: "Odnawialne źrodła energii na
terenie gminy Jastrzębia"

Zobacz dokumentację

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-03-19 12:30:04 | Data modyfikacji: 2019-03-19 12:33:02.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 940 000,00 zł (słownie: dziewięćset
czterdzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem
na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy
Jastrzębia w związku z realizacją zadania
inwestycyjnego: "Odnawialne źrodła energii na
terenie gminy Jastrzębia"

Zobacz dokumentację

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-04-05 12:23:33.
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Dąbrowa Jastrzębska-działki

Zapytanie ofertowe

Załączniki

 Informacja otwarcie ofert.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2019-05-08 14:23:09 | Data modyfikacji: 2019-05-15 13:51:59.
Budowa wodociągu w miejscowości Wojciechów

Zapytanie ofertowe

Załączniki

 Informacja --otwarcie ofert.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2019-05-08 14:26:11 | Data modyfikacji: 2019-05-15 13:32:03.
Data wprowadzenia: 2019-05-08 14:26:11
Data modyfikacji: 2019-05-15 13:32:03
Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk