2019 rok

Dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych 25 szt.
komputerów przenośnych na potrzeby realizacji
szkoleń w ramach projektu grantowego pn. „Ja w
internecie”

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Zawiadomienie o unieważnieniu

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dn. 16.01.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zobacz dokumentację

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-01-09 15:05:42 | Data modyfikacji: 2019-01-09 15:07:06.
Dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych 25 szt.
komputerów przenośnych na potrzeby realizacji
szkoleń w ramach projektu grantowego pn. „Ja w
internecie”

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu

 zobacz treść

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-02-13 15:03:16 | Data modyfikacji: 2019-02-13 15:04:33.
Dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych 25 szt.
komputerów przenośnych na potrzeby realizacji
szkoleń w ramach projektu grantowego pn. „Ja w
internecie”

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:19:46.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 940 000,00 zł (słownie: dziewięćset
czterdzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem
na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy
Jastrzębia w związku z realizacją zadania
inwestycyjnego: "Odnawialne źrodła energii na
terenie gminy Jastrzębia"

Zobacz dokumentację

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-03-19 12:30:04 | Data modyfikacji: 2019-03-19 12:33:02.
Data wprowadzenia: 2019-03-19 12:30:04
Data modyfikacji: 2019-03-19 12:33:02
Opublikowane przez: Konrad Borowski