2019 rok

Dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych 25 szt.
komputerów przenośnych na potrzeby realizacji
szkoleń w ramach projektu grantowego pn. „Ja w
internecie”

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Zawiadomienie o unieważnieniu

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dn. 16.01.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zobacz dokumentację

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-01-09 15:05:42 | Data modyfikacji: 2019-01-09 15:07:06.
Dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych 25 szt.
komputerów przenośnych na potrzeby realizacji
szkoleń w ramach projektu grantowego pn. „Ja w
internecie”

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu

 zobacz treść

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-02-13 15:03:16 | Data modyfikacji: 2019-02-13 15:04:33.
Dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych 25 szt.
komputerów przenośnych na potrzeby realizacji
szkoleń w ramach projektu grantowego pn. „Ja w
internecie”

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:19:46.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 940 000,00 zł (słownie: dziewięćset
czterdzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem
na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy
Jastrzębia w związku z realizacją zadania
inwestycyjnego: "Odnawialne źrodła energii na
terenie gminy Jastrzębia"

Zobacz dokumentację

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-03-19 12:30:04 | Data modyfikacji: 2019-03-19 12:33:02.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 940 000,00 zł (słownie: dziewięćset
czterdzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem
na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy
Jastrzębia w związku z realizacją zadania
inwestycyjnego: "Odnawialne źrodła energii na
terenie gminy Jastrzębia"

Zobacz dokumentację

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-04-05 12:23:33.
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Dąbrowa Jastrzębska-działki

Zapytanie ofertowe

Załączniki

 Informacja otwarcie ofert.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2019-05-08 14:23:09 | Data modyfikacji: 2019-05-31 07:29:38.
Budowa wodociągu w miejscowości Wojciechów

Zapytanie ofertowe

Załączniki

 Informacja --otwarcie ofert.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2019-05-08 14:26:11 | Data modyfikacji: 2019-05-31 07:30:52.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Jastrzębia - 2019 rok

Zobacz treść

Protokół z wykonania czynności dotyczących zamówień o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej 30 000 euro

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-06-13 14:54:04.
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Jastrzębi w
ramach Programu rozwoju małej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym OSA 2019

Zapytanie ofertowe OSA.pdf

załącznik nr 1 Formularz oferty.pdf

Załącznik nr 2.pdf

Strona tytułowa projektu.pdf

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.pdf

Projekt zagospodarowania terenu.pdf

Projekt zagospodarowania terenu zbliżenie.pdf

Rys. Zs 2.1 Siłownia zewnętrzna urządzenia.pdf

Rys. Zs2.2 Siłownia zewnętrzna urządzenia.pdf

Rys. Zs 2.3 Siłownia zewnętrzna urządzenia.pdf

Rys. Zs 2.4 Siłownia zewnętrzna urządzenia.pdf

Rys. Zs 2.5 Siłownia zewnętrzna urządzenia.pdf

Rys. Zs2.6 Siłownia zewnętrzna urządzenia.pdf

Rys. Zs 3.1 Stół do szachów.pdf

Rys. Zs3.2 Stół do pingponga.pdf

Załącznik nr 4.pdf

Załącznik nr 5.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2019-06-14 13:34:40 | Data modyfikacji: 2019-06-24 15:36:07.
UTWORZENIE TERENU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE NR 62
W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA LESIOWSKA (Dostawa i
montaż urządzeń placu zabaw)

Zapytanie ofertowe z załącznikami od nr 1 do 4

Załącznik nr 5 - Projekt budowlany

Załącznik nr 6 - Przedmiar

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2019-08-29 17:23:20.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Jastrzębia - 2019 rok - edycja II

Zobacz treść

Protokół z wykonania czynności dotyczących zamówień o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej 30 000 euro (unieważnienie postępowania)

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-10-08 11:18:54.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Jastrzębia - 2019 rok - edycja II

Zobacz treść

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-10-15 14:44:12.
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla
nauczycieli w projekcie pn.: „Szkoła XXI wieku
w miejscowości Bartodzieje”,
współfinansowanego Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach
Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju”
Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci
i młodzieży” Poddziałania 10.1.1 Edukacja
ogólna. Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zmiana treści zapytania ofertowego z dn. 22.10.2019r.

Załącznik nr 1 - formularz oferty z dn. 22.10.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zobacz treść

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-10-17 14:04:43 | Data modyfikacji: 2019-10-17 14:16:34.
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla
nauczycieli w projekcie pn.: „Szkoła XXI wieku
w miejscowości Kozłów”, współfinansowanego
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju”
Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i
młodzieży” Poddziałania 10.1.1 Edukacja
ogólna. Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

zobacz treść

Zmiana treści zapytania ofertowego z dn. 24.10.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-10-17 14:12:08.
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla
nauczycieli w projekcie pn.: „Szkoła XXI wieku
w miejscowości Lesiów”, współfinansowanego
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi Priorytetowej X
„Edukacja dla rozwoju” Działania 10.1
„Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”
Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna.
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zobacz treść

Zmiana treści zapytania ofertowego z dn. 22.10.2019r.

Załącznik nr 1 - formularz oferty z dn. 22.10.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-10-17 14:13:47.
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla
nauczycieli w projekcie pn.: „Szkoła XXI wieku
w miejscowości Mąkosy Stare”,
współfinansowanego Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach
Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju”
Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci
i młodzieży” Poddziałania 10.1.1 Edukacja
ogólna. Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zobacz treść

Zmiana treści zapytania ofertowego z dn. 22.10.2019r.

Załącznik nr 1 - formularz oferty z dn. 22.10.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-10-17 14:14:55.
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla
nauczycieli w projekcie pn.: „Szkoła XXI wieku
w miejscowości Wola Goryńska”,
współfinansowanego Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach
Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju”
Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci
i młodzieży” Poddziałania 10.1.1 Edukacja
ogólna. Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zobacz treść

Zmiana treści zapytania ofertowego z dn. 22.10.2019r.

Załącznik nr 1 - formularz oferty z dn. 22.10.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-10-17 14:16:04.
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla
nauczycieli w projekcie: , „Szkoła XXI wieku w
miejscowości Jastrzębia”, realizowanego w
ramach RPO Województwa Mazowieckiego
współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X
„Edukacja dla rozwoju” Działania 10.1
„Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”
Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna.
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-11-18 15:49:09 | Data modyfikacji: 2019-11-18 15:53:52.
Audyt wewnętrzny w Urzędzie Gminy Jastrzębia i
jego jednostkach organizacyjnych

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe z załącznikami od 1 do 3.pdf

Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk | Data wprowadzenia: 2019-12-10 10:57:26 | Data modyfikacji: 2020-01-13 13:13:30.
Data wprowadzenia: 2019-12-10 10:57:26
Data modyfikacji: 2020-01-13 13:13:30
Opublikowane przez: Łukasz Romaniuk