2019 rok

Konsultacje w sprawie przyjęcia „ Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Jastrzębia na 2019r.”

Zarządzenie Wójta Gminy Jastrzębia nr 19/2019 z dnia 6 marca 2019 r.

Projekt "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastrzębia na 2019 rok."

Formularz opiniowania

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-03-06 10:37:41.
Data wprowadzenia: 2019-03-06 10:37:41
Opublikowane przez: Konrad Borowski