Rok 2019

Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację zadań publicznych w Gminie
Jastrzębia w 2019 roku w obszarze „Kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego”

Ogłoszenie

Karta oceny ofert

Wzór oferty

Zarządzenie Wójta Gminy Jastrzębia 31.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Jastrzębia nr 36.2019 z dnia 16 maja 2019 r.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Zestawienie zbiorcze oceny ofert

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-04-30 21:04:13.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
KGW Raz Na Ludowo
 Oferta uproszczona

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-06-04 14:12:36.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi
Bartodzieje
 oferta uproszczona stowarzyszenia

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2019-06-04 14:17:27.
Zestawienie zbiorcze ofert z zakresu promocji
Gminy Jastrzębia
 Zobacz treść

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-06-10 10:52:34 | Data modyfikacji: 2019-06-10 10:53:53.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w roku 2019 - kultura fizyczna, sport
i rekreacja

Zobacz treść

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Zestawienie zbiorcze oceny ofert

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-06-11 14:58:53.
Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania
publicznego w gminie Jastrzębia 2 2019 roku w
obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Wzór oferty

Karta oceny ofert

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Zestawienie zbiorcze ofert

 zobacz treść

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-07-19 15:11:17 | Data modyfikacji: 2019-07-19 15:24:51.
Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań
publicznych w roku 2019 w zakresie działalności
na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży w 2019 roku - realizacja
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych

Wzór oferty

Karta oceny ofert

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Zestawienie zbiorcze ofert

 zobacz treść

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2019-07-19 15:39:51.
Wójt Gminy Jastrzębia ogłsza otwarty nabór
ofert na wspracie zadania publicznego z zakresu
rozwoju sportowego młodzieży na terenie Gminy
Jastrzębia w 2019 roku

Karta ocen

Obwieszczenie-konsultacje

Wzór oferty

Projekt Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Zarządzenie Wójta Gminy Jastrzębia nr 77 z dnia 29 lipca 2019 r

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Zarządzenie nr 90.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 26.08.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportowego młodzieży

Zestawienie zbiorcze ofert

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2019-07-31 15:17:37.
Data wprowadzenia: 2019-07-31 15:17:37
Opublikowane przez: Konrad Borowski