Rok 2020

Wójt Gminy Jastrzębia ogłosza otwarty konkurs
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy
Jastrzębia w roku 2020
 Zarzadzenie Nr 5.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-01-23 12:15:11 | Data modyfikacji: 2020-01-23 12:19:58.
Zarządzenie nr 11.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 5 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu pracy komisji konkursowej do
opiniowania ofert

Nabór kandydatów na cżłonków komisji konkursowej

Regulamin komisji konkursowej

 Zarządzenie W sprawie komisji 2020-2.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-02-05 16:24:17 | Data modyfikacji: 2020-02-05 16:28:26.
Zarządzenie nr 19.2020 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do zaopiniowania ofert
złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy
Jastrzębia w roku 2020
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2020-02-14 12:00:20.
Zestawienie zbiorcze ofert na realizacje zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej na terenie Gminy Jastrzębia w roku 2020

Zobacz treść

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2020-02-14 20:17:43.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
UKS przy PSP Jastrzębia

Zobacz treść

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2020-03-05 15:00:07.
Wójt Gminy Jastrzębia ogłosza otwarty konkurs
ofert na realizację zadania publicznego z
zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego

Zestawienie zbiorcze ofert na powierzenie zadania publicznego w gminie Jastrzębia w 2020 roku w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

 Zarządzenie

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-06-03 12:26:50 | Data modyfikacji: 2020-06-03 12:28:09.
Data wprowadzenia: 2020-06-03 12:26:50
Data modyfikacji: 2020-06-03 12:28:09
Opublikowane przez: Edyta Górska