Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie
zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
 Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP-1.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-02-06 10:58:23.
Wyborby Prezydenta RP 2020 - Serwis Informacyjny

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/

 

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-03-19 12:06:58 | Data modyfikacji: 2020-03-19 12:31:29.
UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 lutego 2019 r.

2 Formularz - powoływanie okw.docx

3 Formularz - powoływanie okw - indywidualne.docx

 1 Uchwała 11-2019 zmienona uchwałą 20-2020 -Powoływanie obwodowych komisji.docx

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-03-19 12:28:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 9
kwietnia 2020r. o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych oraz możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 obwieszczenie Wójta.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-04-09 13:18:42.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
14 kwietnia 2020 r.
 informacja o losowaniu.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-04-14 11:05:01.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych
na dzień 10 maja 2020 r.
 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP1.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-04-16 12:26:27.
Postanowienie Nr 47/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Jastrzębia
 Postanowienie 47.2020 Jastrzębia.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-04-29 14:14:30 | Data modyfikacji: 2020-04-29 14:17:57.
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7
maja 2020 roku
 Komunikat PKW z dnia 7.05.2020.doc

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-05-08 09:09:19 | Data modyfikacji: 2020-05-08 09:11:18.
UCHWAŁA NR 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia
braku możliwości głosowania na kandydatów w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 1589173994_uchwala-nr-129-1.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-05-11 09:06:11.
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie
zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
 zobacz treść postanowienia

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-06-04 12:23:19.
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 zgłoszenie korespondencyjne

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-06-04 12:57:27 | Data modyfikacji: 2020-06-05 11:10:06.
Zgłoszenia kandydata do OKW przez Komitet
Wyborczy
 zgłoszenie przez KW

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-06-04 13:09:12.
Zgłoszenia kandydata do OKW - indywidualne
 zgłoszenie indywidualne

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-06-04 13:11:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 10
czerwca 2020r. o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych
 Obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2020 r.doc

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-06-10 15:05:56 | Data modyfikacji: 2020-06-12 08:34:50.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
12 czerwca 2020 r. w celu powołania w gminie
Jastrzębia obwodowych komisji wyborczych w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.,
 gm._Jastrzebia_informacja_o_losowaniach.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-06-12 15:31:40.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
15 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych
na dzień 28 czerwca 2020 r.
 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta_28_06-1-1.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 08:23:49.
Postanowienie Nr 90/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Jastrzębia
 Postanowienie Nr 90 w sprawie powolanie OKW.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-06-16 12:44:18.
Postanowienie Nr 107/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
28 czerwca 2020r.
 Postanowienie KW o zwołalaniu pierwszych posiedzen.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-06-16 12:46:36.
Matriały szkoleniowe

Wytyczne

Uchwała - sposób postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju

 Prezentacja_OKW.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-06-22 11:09:19 | Data modyfikacji: 2020-06-22 11:12:09.
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Radomiu I w
sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji
Wyborczych Nr 7, 3, 8, 5
 S-2019-DRD-20062310440-1.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-06-23 15:26:47.
Postanowienie nr 90/5/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie
zmiany w składzie OKW Nr 6
 Postanowienie nr 90.5.2020 w sprawie zmiany OKW Nr 6.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 13:19:07.
Postanowienie nr 90/6/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie
zmiany w składzie OKW Nr 2
 Jastrzębia zmiana w OKW 2.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-06-25 13:18:16.
Postanowienie nr 90/7/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie
zmiany w składzie OKW Nr 6
 Jastrzębia okw 6.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-06-26 10:35:49.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
30 czerwca 2020 r.
 obwieszczenie o II turze -duże.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-06-30 08:49:20.
Postanowienie 41/8/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 2 lipca 2020r. w sprawie zmiany w
składzie OKW nr 2 w Jastrzębi
 PZT1-2020-20070314540.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-07-06 10:05:46.
Postanowienie nr 90/8/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie
zmiany w składzie OKW Nr 1
 Jastrzębia okw 1.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2020-07-08 09:25:32.
Data wprowadzenia: 2020-07-08 09:25:32
Opublikowane przez: Edyta Górska