Zarządzenie nr 4.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu pracy komisji konkursowej do
opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Jastrzębia w 2021 roku

Zarządzenie nr 4.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 5 stycznia 2021 roku

Regulamin komisji konkursowej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2021-01-05 14:37:24.
Zarządzenie nr 8.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do zaopiniowania ofert
złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy
Jastrzębia w roku 2021
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-01-14 14:50:05.
Zestawienie zbiorcze ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej na terenie Gminy Jastrzębia w roku 2021
 zobacz treść

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2021-01-14 14:56:48.
Data wprowadzenia: 2021-01-14 14:56:48
Opublikowane przez: Lidia Zawodnik