Zarządzenie Nr 3.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia
ponownego konkursu na stanowisko dyrektora
Gminnego Żłobka w Jastrzębi

Informacja o wynikach konkursu

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna

Lista kandydatów spełniajacych wymogi formalne

 zarządzenie 3.2021-6e21010520551.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-01-05 15:12:31 | Data modyfikacji: 2021-01-08 11:13:35.
Dyrektor Gminnego Żłobka w Jastrzębi ogłasza
nabór na na stanowisko pracy opiekuna
dziecięcego w Gminnym Żłobka w Jastrzębi

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia

Informacja o wyniku naboru

 Ogloszenie o konkursie-Opiekun dzieciecy.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-01-27 17:17:36.
Zarządzenie nr 42.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu i powołania komisji w celu
przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze
– Referent ds. obsługi sekretariatu

Załączniki

Informacja

Informacja o wyniku konkursu

 Zarzadzenie 42.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-04-26 13:09:47.
Zarządzenie Nr 57.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie ogłoszenia
konkursów na kandydatów na stanowiska
dyrektorów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Jastrzębi oraz Szkoły Podstawowej im. Świętego
Jana Pawła II w Woli Goryńskiej
 zarz 57.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-06-17 14:05:28.
Zarządzenie nr 76.2021 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu i powołania komisji w celu
przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze
– Inspektor ds. dróg i zamówień publicznych w
Referacie infrastruktury

Załączniki

Informacja

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru

 Zarzadzenie nr 76.2021.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-07-22 11:25:35.
Zarządzenie nr 100.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 6 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu i powołania komisji w celu
przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze
– Inspektor ds. dróg i zamówień publicznych w
Referacie Infrastruktur

Załączniki do ogłoszenia

Zarządzenie Nr 100

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-09-06 16:00:12 | Data modyfikacji: 2021-09-14 07:48:09.
Zarfządzenie Nr 118.2021 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 2.12.2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu
i powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru
na stanowisko urzędnicze - młodszy referent w
Referacie Infrastruktury

Zarządzenie nr 118.2021

Załączniki

Informacja o wyniku naboru

 

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-12-02 10:46:46.
Data wprowadzenia: 2021-12-02 10:46:46
Opublikowane przez: Edyta Górska