Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników
majątku ruchomego w drodze przetargu składania
ofert pisemnych

Formularz oferty

Wzór umowy

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie o przetargu

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2021-01-08 14:09:06.
Data wprowadzenia: 2021-01-08 14:09:06
Opublikowane przez: Konrad Borowski