Konsultacje w sprawie przyjęcia „ Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Jastrzębia na 2021 r.”

Zarządzenie Wójta Gminy Jastrzębia nr 30.2021 z dnia 3 marca 2021 r.

Projekt "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastrzębia na 2021 rok."

Formularz opiniowania

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:19:13.
Konsultacje społeczne w sprawie projektu
"Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Jastrzębia na lata 2021-2024 z perspektywą do
roku 2028"

Obwieszczenie

Projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jastrzębia na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jastrzębia na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028

Formularz konsultacyjny

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2021-08-11 14:26:43.
Konsultacje w sprawie projektu „Programu
współpracy gminy Jastrzębia z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2022”

Obwieszczenie

Formularz opinii

Protokół

Wyniki

 Projekt Program Wspolpracy na 2022.pdf

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-10-14 10:21:30.
Konsultacje z mieszkańcami w sprawie
wprowadzeniam zmian do statutów sołectw Gminy
Jastrzębia

Zarządzenie

Załącznik nr 1- Ankieta Bartodzieje

Załącznik Nr 2-Ankieta Brody

Załącznik nr 3-Ankieta Dąbrowa Jastrzębska

Załącznik Nr 4-Ankieta Dąbrowa Kozłowska

Załącznik Nr 5-Ankieta Goryń

Załącznik Nr 6-Ankieta Jastrzębia

Załącznik Nr 7-Ankieta Kolonia Lesiów

Załącznik Nr 8-Ankieta Kozłów

Załącznik Nr 9-Ankieta Lesiów

Załącznik Nr 10-Ankieta Lewaszówka

Załącznik nr 11- Ankieta Mąkosy Nowe

Załącznik nr 12- Ankieta Mąkosy Stare

Załącznik nr 13- Ankieta Olszowa

Załącznik nr 14- Ankieta Owadów

Załącznik nr 15- Ankieta Wola Goryńska

Załącznik nr 16- Ankieta Wolska Dąbrowa

Załącznik nr 17- Ankieta Wojciechów

Załącznik nr 18- Ankieta Wola Owadowska

Załącznik nr 19- Ankieta Wólka Lesiowska

Wyniki

 

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2021-10-27 10:32:37.
Data wprowadzenia: 2021-10-27 10:32:37
Opublikowane przez: Edyta Górska