Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w roku 2020 udzielono pomocy
publicznej

zobacz treść

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2021-05-26 13:43:20.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w
roku 2020 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub
rozłożono spłatę na raty w kwocie
przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze
wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn
umorzenia

zobacz treść

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2021-05-26 13:48:29.
Data wprowadzenia: 2021-05-26 13:48:29
Opublikowane przez: Konrad Borowski