Zarządzenie nr 1.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy w dniu 7 stycznia 2022 r. w
Urzędzie Gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-01-03 15:59:20.
Zarządzenie nr 2.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie planu
finansowego zadań z zakresu sdministracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-01-10 13:46:08.
Zarządzenie nr 3.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia
rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac
społecznie użytecznych na terenie Gminy
Jastrzębia w 2022 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-01-12 10:33:52.
Zarządzenie nr 4.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia cen
za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich w
miejscowościach Jastrzębia, Mąkosy Stare i
Bartodzieje
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-01-12 10:41:25.
Zarządzenie nr 5.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu pracy komisji konkursowej do
opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Jastrzębia w 2022 roku
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-01-12 10:45:24.
Zarządzenie nr 6.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-01-18 11:32:30.
Zarządzenie nr 7.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Jastrzębi do prowadzenia postępowań w sprawach
dodatku osłonowego
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-01-18 11:37:16.
Zarządzenie nr 8.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Jastrzębi do prowadzenia postępowań w sprawach
dodatku osłonowego
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-01-18 11:43:35.
Zarządzenie nr 9.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Jastrzębi do prowadzenia postępowań w sprawach
dodatku osłonowego
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-01-18 11:47:09.
Zarządzenie nr 10.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zasad
przygotowania i obiegu umów oraz wprowadzenia
Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-05-10 14:20:52.
Zarządzenie nr 11.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2022 - 2029
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-01-18 12:05:03.
Zarządzenie nr 12.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do zaopiniowania ofert
złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy
Jastrzębia w roku 2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-01-21 14:06:22.
Zarządzenie Nr 13.2022 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 25 stycznia 2022r. w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postepowania
rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w
tym terminów składania dokumentów, do
publicznego przedszkola, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do
klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Jastrzębia na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie

 

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2022-01-28 12:34:31.
ZARZĄDZENIE Nr 14.2022 WÓJTA GMINY JASTRZĘBIA z
dnia 25 stycznia 2022r. w sprawie określenia
wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej oraz wzoru zgłoszenie i wniosku o
przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły
podstawowej na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie nr 14.2022

 

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2022-01-28 12:37:22.
Zarządzenie nr 15.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-02-08 11:37:07.
Zarządzenie nr 16.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia
zmianw budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-02-08 10:26:48.
Zarządzenie Nr 17.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Jastrzębia na 2022 rok

Zarządzenie Nr 17.2022

Załącznik nr 1 - projekt

Załącznik nr 2 - formularz

Załącznik nr 3 - informacja o konsultacjach

 

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2022-02-16 11:29:40.
Zarządzenie nr 18.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmiany składu
osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-02-21 15:59:09.
Zarządzenie nr 19.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia
wysokości prewspółczynnika i współczynnika
struktury sprzedaży wykorzystywanych do
właściwego odliczania naliczonego podatku od
towarów i usług w Urzędzie Gminy Jastrzębia i
jej jednostkach budżetowych za 2021 i w 2022 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-02-22 08:03:43.
Zarządzenie nr 20.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-03-01 08:25:17.
Zarządzenie nr 21.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-03-07 13:01:57.
Zarządzenie nr 22.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 10 marca 2022 r. w sprawie określenia formy
przekazywania sprawozdań budżetowych oraz
sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez
kierownika jednostki obsługującej jednostki
budżetowe gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-03-10 12:54:10.
Zarządzenie nr 24.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-03-23 09:15:39.
Zarządzenie nr 25/2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 marca 2022 r. w sprawie ustalenia stawki
miesięcznej za dostawę ciepła przeznaczonego na
ogrzewanie za pośrednictwem kotłowni lokalnej
lokali użytkowych i mieszkalnych w budynku
Ośrodka Zdrowia stanowiącego własność Gminy
Jastrzębia, oraz zatwierdzenia regulaminu
roliczeń kosztów w tym zakresie
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-03-18 13:16:24 | Data modyfikacji: 2022-03-18 13:22:57.
Zarządzenie nr 26/2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 marca 2022 r. w sprawie ustalenia stawki
miesięcznej za dostawę energii elektrycznej dla
lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia
stanowiącego własność Gminy Jastrzębia oraz w
sprawie zatwierdzenia regulaminu roliczeń
kosztów energii elektrycznej
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-03-18 13:27:03.
Zarządzenie nr 27/2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 marca 2022 r. w sprawie ustalenia stawki
miesięcznejza dostawę ciepła przeznaczonego na
ogrzewania za pośrednictwem kotłowni lokalnej
lokali użytkowych w budynku Urzędu Gminy
Jastrzębia stanowiącego własność Gminy
Jastrzębia oraz zatwierdzenia regulaminu
rozliczeń kosztów w tym zakresie
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-03-18 13:31:36.
Zarządzenie nr 28/2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 marca 2022 r. w sprawie ustalenia stawki
miesięcznej za dostawę energii elektrycznej dla
lokali użytkowych w budynku Urzędu Gminy
Jastrzębia stanowiącego własność Gminy
Jastrzębia oraz w sprawie zatwierdzenia
regulaminu rozliczeń kosztów energii
elektrycznej
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-03-18 13:36:23.
Zarządzenie nr 29.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-04-01 09:36:09.
Zarządzenie nr 30.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 80.2020 z dnia 17 września 2020
r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla
rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-04-19 08:09:35.
Zarządzenie nr 31.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przedstawienia
za 2021 rok sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Jastrzębia i planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi oraz
przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy
Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-04-01 09:42:50.
Zarządzenie nr 32.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu
finansowego dla wydzielonego rachunku środków z
Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-04-19 08:14:34.
Zarządzenie nr 33.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-04-20 11:34:55.
Zarządzenie nr 34.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 32.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla
wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy
obywatelom Ukrainy
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-05-24 14:42:58.
Zarządzenie nr 35.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów, do nowo
powstałego oddziału publicznego przedszkola,
prowadzonego przez Gminę Jastrzębia na rok
2022/2023
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-04-22 12:47:18 | Data modyfikacji: 2022-04-22 12:48:57.
Zarządzenie nr 36.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Bartodziejach
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-04-25 09:55:46.
Zarządzenie nr 37.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-05-05 14:23:02.
Zarządzenie nr 38.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany składu
osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Jastrzębi
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-05-05 14:16:43.
Zarządzenie nr 39.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany składu
osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-05-13 13:23:42.
Zarządzenie nr 40.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-05-27 14:05:27.
Zarządzenie nr 41.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 23 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Bartodziejach

Zobacz treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2022-05-23 14:49:14 | Data modyfikacji: 2022-05-24 13:07:34.
Zarządzenie nr 42.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia
nr 32.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie
ustalenia planu finansowego dla wydzielonego
rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom
Ukrainy
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-05-27 14:10:01 | Data modyfikacji: 2022-05-27 14:12:25.
Zarządzenie nr 43.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przedstawienia
Raportu o stanie Gminy Jastrzębia za rok 2021

zgłoszenie udziału w debacie

 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-05-30 15:18:45.
Zarządzenie nr 44.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-06-03 14:08:47.
Zarządzenie nr 45.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia
nr 32.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie
ustalenia planu finansowego dla wydzielonego
rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom
Ukrainy
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-06-06 09:12:17.
Zarządzenie nr 46.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-06-10 10:17:42 | Data modyfikacji: 2022-06-10 10:19:23.
Zarządzenie nr 47.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu i powołania komisji w celu
przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze -
podinspektor ds. płac i opłat lokalnych w
Referacie Finansowym

Informcja o wyniku naboru

 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-06-10 12:48:11.
Zarządzenie nr 48.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie powołania
komisji stypendialnej do oceny wniosków o
przyznanie Stypendium Wójta Gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-06-10 12:53:45.
Zarządzenie nr 49.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok
samorządowej instytucji kultury - Gminnej
Biblioteki Publicznej w Jastrzębi
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-06-13 15:16:24.
Zarządzenie nr 50.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany składu
komisji stypendialnej powołanej Zarzadzeniem nr
48.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 10 czerwca
2022 roku do oceny wniosków o przyznanie
Stypendium Wójta Gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-06-13 15:25:33.
Zarządzenie nr 52.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia
wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa
Wólka Lesiowska
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-06-21 10:27:53.
Zarządzenie nr 51.2022 Wójta gminy Jastrzębia z
dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-06-27 11:32:01.
Zarzadzenie nr 53.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 32.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla
wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy
obywatelom Ukrainy
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-06-27 10:07:02.
Zarządzenie nr 54.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie skrócenia czasu
pracy na okres upałów
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-06-27 11:37:14.
Zarządzenie nr 56.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu "Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" w roku
2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:26:39.
Zarzadzenie nr 57.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej na terenie Gminy Jastrzębia w roku 2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-07-04 14:30:52.
Zarządzenie nr 58.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 32.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla
wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy
obywatelom Ukrainy
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-07-05 14:01:16.
Zarządzenie nr 59.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2022-2029
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-07-08 10:05:49.
Zarządzenie nr 60.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-07-08 10:12:32.
Zarządzenie nr 61.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-07-08 10:19:05.
Zarządzenie nr 62.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-07-08 10:21:48.
Zarządzenie nr 63.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-07-18 11:20:52.
Zarządzenie nr 64.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag
złożonych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi
Kozłów, Dąbrowa Kozłowska
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-07-14 11:17:33.
Zarządzenie nr 65.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-07-20 13:47:59.
Zarządzenie nr 66.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zmiany
zarządzenia nr 61.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 07 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-07-19 09:28:28 | Data modyfikacji: 2022-07-19 09:29:31.
Zarządzenie nr 67.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zmiany
zarządzenia nr 62.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 07 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-07-19 09:39:29 | Data modyfikacji: 2022-07-19 09:41:11.
Zarządzenie nr 68.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie skrócenia czasu
pracy na okres upałów
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-07-20 11:16:11 | Data modyfikacji: 2022-07-20 11:17:15.
Zarządzenie Nr 69.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 28 lipca 2022r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w
ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu "Kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" w
roku 2022

Zarządzenie nr 69.2022

 

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2022-07-28 14:28:55.
Zarządzenie nr 70.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-08-09 11:56:45.
Zarządzenie Nr 71.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29 lipca 2022r. w sprawie zmiany składu
komisji konkursowej do zaopiniowania ofert
złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu
"Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego" w roku 2022

Zarządzenie nr 71.2022

 

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2022-08-02 11:27:59.
Zarządzenie nr 72.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 32.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla
wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy
obywatelom Ukrainy
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-08-09 12:08:18.
Zarządzenie nr 73.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-08-11 14:51:39.
ZARZĄDZENIE NR 74.2022 WÓJTA GMINY JASTRZĘBIA z
dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia
naboru do Rady Seniorów Gminy Jastrzębia

Zarządzenie nr 74.2022

 

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2022-08-08 15:01:15.
Zarządzenie nr 75.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do zaopiniowania ofert
złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy
Jastrzębia w roku 2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-08-19 13:17:54.
Zarządzenie nr 76.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-08-29 09:13:56.
Zarządzenie nr 77.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 32.2022 z dnia 6 kwietnia 2022r. w
sprawie ustalenia planu finansowego dla
wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy
obywatelom Ukrainy
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-08-29 10:15:06.
Zarządzienie nr 78.2022 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Jastrzębi do prowadzenia postępowań w sprawach
dodatku osłonowego
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-08-19 13:22:52.
Zarządzenie nr 79.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w
Bartodziejach
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-08-29 10:37:54.
Zarządzenie nr 80 Wójta Gminy Jastrzębia z dnia
23 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia terminarza
Zebrań Wiejskich
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-08-24 11:46:30 | Data modyfikacji: 2022-08-25 11:56:37.
Zarządzenie nr 83.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie skrócenia
czasu pracy na okres upałów
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-08-25 10:54:34.
Zarządzenie nr 84.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 56.2016 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie sposobu i trybu
gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku
ruchomego przez jednostki organizacyjne Gminy
Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-08-29 10:47:04.
Zarządzenie nr 85.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-09-01 10:04:21.
Zarządzenie nr 86.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 32.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla
wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy
obywatelom Ukrainy
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-09-01 10:01:39.
ZARZĄDZENIE NR 87.2022 WÓJTA GMINY JASTRZĘBIA z
dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłużenia
naboru do Rady Seniorów Gminy Jastrzębia

Zarządzenie nr 87.2022

 

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2022-08-29 15:12:13.
Zarządzenie nr 88.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany
zarzadzenia Nr 80.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia
terminarza Zebrań Wiejskich
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-08-30 12:45:27.
Zarządzenie nr 89.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia i
przedłożenia Radzie Gminy Jastrzębia oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kultury za I
półrocze 2022 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-09-01 12:34:32.
Zarządzenie nr 90.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 sierpnia 2022 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-09-06 07:52:38.
Zarządzenie nr 91.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-09-06 07:55:47.
Zarządzenie nr 92.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 5 września 2022 r. w sprawie przedłużenia
naboru do Rady Seniorów Gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-09-05 16:00:36.
Zarządzenie nr 93.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 8 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia
nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Lesiowie podczas jego
nieobecności
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-09-08 07:10:31.
ZARZĄDZENIE NR 94.2022 WÓJTA GMINY JASTRZĘBIA z
dnia 14 września 2022r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu "Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Zarządzenie nr 94.2022

Załącznik do Zarządzenia Nr 94.2022

 

Opublikowane przez: Edyta Górska | Data wprowadzenia: 2022-09-14 13:58:49.
Zarządzenie nr 95.2022 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 15 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2022
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Lidia Zawodnik | Data wprowadzenia: 2022-09-23 13:36:44.
Data wprowadzenia: 2022-09-23 13:36:44
Opublikowane przez: Lidia Zawodnik