Komisje Rady

Komisja Rewizyjna kadencji 2014 - 2018

 

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisje rewizyjną.
Komisja
pracuje na podstawie rocznego planu pracy. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący. Przewodniczącego, jego zastępcę oraz pozostałych członków komisji wybiera rada gminy.

1. Machnio Jan Przewodniczący       Jastrzębia
2. Buzor Walenty
członek Mąkosy Nowe
3. Gruszczyńska Marzena
członek Goryń
4. Nosal Marek
członek Lesiów
5. Wojdat Robert członek Dąbrowa Kozłowska
 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2003-10-03 14:14:19 | Data modyfikacji: 2015-04-28 11:02:20.
Komisja Rolnictwa Rozwoju Społeczno -
Gospodarczego i Finansów w kadencji 2014 - 2018

Skład osobowy Komisji

1. Ćwierz Wojciech Przewodniczący Bartodzieje
2. Berliński Tadeusz Członek Wola Owadowska
3. Buzor Walenty
Członek Mąkosy Nowe
4. Warchoł Feliks Członek Kolonia Lesiów
5. Dróżdż Wiesław Członek Wolska Dąbrowa
6. Gruszczyńska Marzena Członek Goryń
7. Mąkosa Marcin Członek Mąkosy Stare
8. Michalska Teresa Członek Wólka Lesiowska
9. Pasek Marcin Członek Owadów
10. Tomalski Józef Członek Kozłów
 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2003-10-03 14:28:05 | Data modyfikacji: 2015-12-01 12:02:12.
Komisja Oświaty i Zdrowia kadencji 2014 - 2018

Skład osobowy Komisji

1. Borowska Teodozja
Przewodnicząca Jastrzębia
2. Ćwierz Wojciech Członek Bartodzieje
3. Mąkosa Marcin
Członek Mąkosy Stare
4. Michalska Teresa Członek Wólka Lesiowska
5. Tomalski Józef Członek Kozłów

 

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2003-10-03 14:35:22 | Data modyfikacji: 2015-04-28 11:05:20.
Komisja Kultury Fizycznej i Sportu kadencji 2014 -
2018

Skład osobowy Komisji

1. Tkaczyk Franciszek Przewodniczący Dąbrowa Jastrzębska
2. Machnio Jan Członek Jastrzębia
3. Nosal Marek Członek Lesiów
4. Pasek Marcin Członek Owadów
5. Tomalski Józef Członek Kozłów
 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2003-10-03 14:47:31 | Data modyfikacji: 2015-04-28 11:05:40.
Data wprowadzenia: 2003-10-03 14:47:31
Data modyfikacji: 2015-04-28 11:05:40
Opublikowane przez: Michał Obrzydziński