Podatki i opłaty

Podatki i opłaty

Cena żyta do wyliczenia podatku rolnego na 2016r.
 
zobacz treśc uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2016-02-16 17:04:32.
Stawki podatku od nieruchomości na 2016r.
 
zobacz treśc uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2016-02-16 17:06:56.
Stawki podatku od śrosdków transportowych na
2016r.
 
zobacz treśc uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2016-02-16 17:09:09.
Uchwała nr XXVIII/138/2016 Rady Gminy w
Jastrzębi z dn. 30 listopada 2016 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na 2017 r.
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2016-12-06 11:06:02.
Uchwała nr XXVIII/139/2016 Rady Gminy Jastrzębia
z dn. 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2017 rok
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2016-12-06 11:19:05.
Uchwała nr XXVIII/140/2016 Rady Gminy Jastrzębia
z dn. 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2016-12-06 11:19:57.
Uchwała nr XXVIII/141/2016 Rady Gminy Jastrzębia
z dn. 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i
miejscu składania deklaracji
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2016-12-06 11:23:40.
Data wprowadzenia: 2016-12-06 11:23:40
Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Jastrzębia
ul. Jastrzębia 110
26-631
Burmistrz Miasta i Gminy
Elżbieta Zasada
Kontakt:
Tel: (+48 48) 384-05-05
Fax: (+48 48) 384-05-05
e-mail: urzad@jastrzebia.pl