Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Jastrzębia  www.jastrzebia.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-12-06 16:15:17

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Przemysław Kępas
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-06 16:15
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
Dodano Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
RI.271.2.13.2019.pdf  więcej >
2019-12-05 15:01:34

Dodanie informacji do działu:
2019 rok

Lidia Zawodnik
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-05 15:01
Zarządzenie nr 122.2019 Wójt
  więcej >
2019-12-05 14:43:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Edyta Górska
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-05 14:43
Zakup i dostawa pomocy szkolno
Dodano Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty-pomoce.pdf  więcej >
2019-12-03 13:33:06

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Przemysław Kępas
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-03 13:33
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
Dodano Informacja z otwarcia ofert RI.271.2.13.2019.pdf  więcej >
2019-12-03 07:26:35

Dodanie informacji do działu:
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jastrzębia 2019

Edyta Górska
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-03 07:26
Obwieszczenie Komisarza Wyborc
  więcej >
2019-12-02 15:21:41

Dodanie informacji do działu:
2019 rok

Lidia Zawodnik
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-02 15:21
Zarządzenie nr 121.2019 Wójt
  więcej >
2019-11-29 16:20:53

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Przemysław Kępas
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-29 16:08
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODA
Ogłoszenie o zamówieniu  więcej >
2019-11-29 16:19:09

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Przemysław Kępas
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-29 16:19
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODA
Dodano Załącznik nr 8 -projekt umowy RI.271.2.16.2019.pdf  więcej >
2019-11-29 16:18:19

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Przemysław Kępas
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-29 16:18
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODA
Dodano Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
RI.271.2.16.2019.docx  więcej >
2019-11-29 16:17:34

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Przemysław Kępas
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-29 16:17
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODA
Dodano Załącznik nr 6 - wykaz sprzętu
RI.271.2.16.2019.docx  więcej >
2019-11-29 16:16:50

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Przemysław Kępas
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-29 16:16
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODA
Dodano Załącznik nr 5 - wykaz usług RI.271.2.16.2019.docx  więcej >
2019-11-29 16:15:46

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Przemysław Kępas
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-29 16:15
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODA
Dodano Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do grupy kapitałowej
RI.271.2.16.2019.docx  więcej >
2019-11-29 16:14:43

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Przemysław Kępas
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-29 16:14
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODA
Dodano Załącznik nr 3B - oświadczenie dotyczące
przesłanek wykluczenia RI.271.2.16.2019.docx  więcej >
2019-11-29 16:13:41

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Przemysław Kępas
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-29 16:13
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODA
Aktualizacja 4, Załącznik nr 3A - oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  więcej >
2019-11-29 16:13:32

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Przemysław Kępas
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-29 16:13
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODA
Dodano Załącznik nr 2 - Formularz oferty
RI.271.2.16.2019.docx  więcej >
2019-11-29 16:12:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Przemysław Kępas
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-29 16:12
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODA
Dodano Załącznik nr 3A - oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu RI.271.2.16.2019.docx  więcej >
2019-11-29 16:11:50

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Przemysław Kępas
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-29 16:11
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODA
Dodano Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
RI.271.2.16.2019.pdf  więcej >
2019-11-29 16:09:55

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Przemysław Kępas
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-29 16:09
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODA
Dodano SIWZ RI.271.2.16.2019.pdf  więcej >
2019-11-29 16:08:53

Dodanie informacji do działu:
Rok 2019

Przemysław Kępas
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-29 16:08
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODA
  więcej >
2019-11-29 09:41:07

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Przemysław Kępas
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-29 09:41
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODA
Dodano Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
RI.271.2.15.2019.pdf  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 7983
następne >     100>>     300>>