Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Jastrzębia  www.jastrzebia.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-08-17 15:30:49

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2018

Przemysław Kępas
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-17 15:17
UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUB
Ogłoszenie o zamówieniu  więcej >
2018-08-17 15:22:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2018

Przemysław Kępas
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-17 15:22
UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUB
Dodano Załącznik nr 11 – Przedmiar robót
RI.271.2.14.2018.pdf  więcej >
2018-08-17 15:22:21

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2018

Przemysław Kępas
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-17 15:22
UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUB
Dodano Załącznik nr 10 – Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót RI.271.2.14.2018.pdf  więcej >
2018-08-17 15:20:54

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2018

Przemysław Kępas
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-17 15:20
UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUB
Dodano Załącznik nr 9 – Projekt budowlany
RI.271.2.14.2018.pdf  więcej >
2018-08-17 15:19:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2018

Przemysław Kępas
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-17 15:19
UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUB
Dodano SIWZ RI.271.2.14.2018.pdf  więcej >
2018-08-17 15:17:51

Dodanie informacji do działu:
Rok 2018

Przemysław Kępas
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-17 15:17
UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUB
  więcej >
2018-08-17 13:57:03

Aktualizacja informacji w dziale:
Wybory samorządowe 2018

Małgorzata Szczepaniak
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-17 13:57
Komunikat Komisarza Wyborczego
Aktualizacja 3, Załącznik 2 - oświadczenie o utworzeniu
KWW  więcej >
2018-08-17 13:56:42

Aktualizacja informacji w dziale:
Wybory samorządowe 2018

Małgorzata Szczepaniak
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-17 13:56
Komunikat Komisarza Wyborczego
Aktualizacja 4, załącznik 3 - oświadczenie  więcej >
2018-08-17 13:55:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Wybory samorządowe 2018

Małgorzata Szczepaniak
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-17 13:55
Komunikat Komisarza Wyborczego
Aktualizacja 2, załącznik 1- zawiadomienie  więcej >
2018-08-17 13:54:35

Aktualizacja informacji w dziale:
Wybory samorządowe 2018

Małgorzata Szczepaniak
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-17 13:54
Komunikat Komisarza Wyborczego
Dodano zał 3 oświadczenie pełn.wyborczego pdf.pdf  więcej >
2018-08-17 13:54:15

Aktualizacja informacji w dziale:
Wybory samorządowe 2018

Małgorzata Szczepaniak
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-17 13:54
Komunikat Komisarza Wyborczego
Dodano zał 2 - oswiadczenie o utworzeniu KWW pdf.pdf  więcej >
2018-08-17 13:53:25

Aktualizacja informacji w dziale:
Wybory samorządowe 2018

Małgorzata Szczepaniak
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-17 13:53
Komunikat Komisarza Wyborczego
Dodano Zał 1 - zawiadomienie o utworzeniu KWW pdf.pdf  więcej >
2018-08-17 13:49:27

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2018

Przemysław Kępas
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-17 13:49
UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUB
Dodano Zawiadomienie o odrzuceniu oferty, unieważnieniu
postępowania RI.271.2.13.2018.pdf  więcej >
2018-08-17 13:39:18

Dodanie informacji do działu:
Wybory samorządowe 2018

Małgorzata Szczepaniak
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-17 13:39
Komunikat Komisarza Wyborczego
  więcej >
2018-08-17 13:35:49

Aktualizacja informacji w dziale:
Wybory samorządowe 2018

Małgorzata Szczepaniak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-18 15:56
Obwieszczenie Wojewody Mazowie
  więcej >
2018-08-17 13:31:56

Dodanie informacji do działu:
Wybory samorządowe 2018

Małgorzata Szczepaniak
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-17 13:31
Obwieszczenie Marszałka Wojew
  więcej >
2018-08-16 14:40:52

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2018

Przemysław Kępas
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-16 14:40
BUDOWA SIŁOWNI TERENOWYCH ORA
Dodano Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,
odrzuceniu ofert RI.271.2.11.2018.pdf  więcej >
2018-08-16 10:18:29

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2018

Przemysław Kępas
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-16 10:18
MODERNIZACJA PUNKTU SELEKTYWNE
Dodano Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
RI.271.2.12.2018.pdf  więcej >
2018-08-13 16:11:28

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2018

Przemysław Kępas
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-13 16:11
UTWARDZENIE TERENU NA DZIAŁCE
Dodano Zawiadomienie o wyborze oferty RI.271.2.9.2018.pdf  więcej >
2018-08-10 09:15:38

Aktualizacja informacji w dziale:
Obwieszczenia

Konrad Borowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-10 09:14
Obwieszczenie o wszczęciu pos
  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 6433
następne >     100>>     300>>