Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Jastrzębia  www.jastrzebia.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-04-25 00:09:50

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Łukasz Romaniuk
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-25 00:09
UTRZYMANIE DRÓG BĘDĄCYCH W
Aktualizacja 11, Projekt umowy  więcej >
2019-04-25 00:09:34

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Łukasz Romaniuk
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-25 00:09
UTRZYMANIE DRÓG BĘDĄCYCH W
Aktualizacja 10, Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania
do dyspozycji niezbędnych zasobów  więcej >
2019-04-25 00:09:07

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Łukasz Romaniuk
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-25 00:09
UTRZYMANIE DRÓG BĘDĄCYCH W
Aktualizacja 9, Wykaz sprzętu  więcej >
2019-04-25 00:08:47

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Łukasz Romaniuk
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-25 00:08
UTRZYMANIE DRÓG BĘDĄCYCH W
Aktualizacja 8, Oświadczenie na temat wykształcenia i
kwalifikacji zawodowych  więcej >
2019-04-25 00:08:33

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Łukasz Romaniuk
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-25 00:08
UTRZYMANIE DRÓG BĘDĄCYCH W
Aktualizacja 7, Wykaz osób  więcej >
2019-04-25 00:08:21

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Łukasz Romaniuk
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-25 00:08
UTRZYMANIE DRÓG BĘDĄCYCH W
Aktualizacja 6, Oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do grupy kapitałowej  więcej >
2019-04-25 00:08:09

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Łukasz Romaniuk
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-25 00:08
UTRZYMANIE DRÓG BĘDĄCYCH W
Aktualizacja 5, Oświadczenie dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania  więcej >
2019-04-25 00:07:57

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Łukasz Romaniuk
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-25 00:07
UTRZYMANIE DRÓG BĘDĄCYCH W
Aktualizacja 4, Oświadczenie- spełnienie warunków
udziału w postępowaniu  więcej >
2019-04-25 00:07:43

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Łukasz Romaniuk
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-25 00:07
UTRZYMANIE DRÓG BĘDĄCYCH W
Aktualizacja 3, Formularz oferty  więcej >
2019-04-25 00:07:32

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Łukasz Romaniuk
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-25 00:07
UTRZYMANIE DRÓG BĘDĄCYCH W
Aktualizacja 2, SIWZ  więcej >
2019-04-25 00:07:17

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Łukasz Romaniuk
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-25 00:07
UTRZYMANIE DRÓG BĘDĄCYCH W
Dodano Ogłoszenie o zamówieniu.pdf  więcej >
2019-04-24 23:49:27

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Łukasz Romaniuk
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-24 23:15
UTRZYMANIE DRÓG BĘDĄCYCH W
  więcej >
2019-04-24 23:48:48

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Łukasz Romaniuk
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-24 23:48
Dodano Załącznik nr 11 - Kosztorys ofertowy.xlsx  więcej >
2019-04-24 23:48:11

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Łukasz Romaniuk
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-24 23:48
Aktualizacja 12, STWiOR  więcej >
2019-04-24 23:47:55

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Łukasz Romaniuk
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-24 23:47
Dodano Załącznik nr 9 - Przedmiar.xlsx  więcej >
2019-04-24 23:44:33

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Łukasz Romaniuk
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-24 23:44
Dodano Załącznik nr 10 - STWiOR.pdf  więcej >
2019-04-24 23:42:17

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Łukasz Romaniuk
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-24 23:42
Dodano Załącznik nr 8 - Projekt umowy.pdf  więcej >
2019-04-24 23:37:41

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Łukasz Romaniuk
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-24 23:37
Aktualizacja 9, Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania
do dyspozycji niezbędnych zasobów  więcej >
2019-04-24 23:37:27

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Łukasz Romaniuk
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-24 23:37
Dodano Załącznik nr 6 - Wykaz sprzętu.pdf  więcej >
2019-04-24 23:36:21

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2019

Łukasz Romaniuk
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-24 23:36
Dodano Zalącznik nr 5- Oświadczenie na temat
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.pdf  więcej >

Pokazano 101 - 120 z 7227
<< 100     < poprzednie     następne >     100>>     300>>