Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Jastrzębia
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (2018-2024) 2023 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2023 rok, bieżące, menu 132 - BIP - Urząd Gminy w Jastrzębi”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023 rok

2023 rok

Uchwała Nr LXX/422/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrzębia" uchwała

Uchwała Nr LXX/421/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenia w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej uchwała

Uchwała Nr LXX/420/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok uchwała

Uchwała Nr LXX/419/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 rok uchwała

Uchwała Nr LXX/418/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 uchwała

Uchwała Nr LXX/417/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 uchwała

Uchwała Nr LXX/416/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu i zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jastrzębia, z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe uchwała

Uchwała Nr LXX/415/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. Uchwała Budżetowa na 2024 rok uchwała

Uchwała Nr LXX/414/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2024-2035 uchwała uchwała

Uchwała Nr LXX/413/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok Rady Gminy Nr LX/339/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. uchwała

Uchwała Nr LXX/412/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2023-2032 uchwała

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała Nr LXIX/411/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jastrzębia uchwała uchwała

Uchwała Nr LXIX/410/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jastrzębia i nadania jej statutu uchwała

Uchwała Nr LXIX/409/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jastrzębia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 uchwała

Uchwała Nr LXIX/408/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 r. uchwała

Uchwała Nr LXIX/407/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok uchwała

Uchwała Nr LXIX/406/2023 z dnia 28 listopada 2023 r w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok Rady Gminy Nr LX/339/2022 z dnia 29 grudnia 2023 r. uchwała

Uchwała Nr LXIX/405/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2023 - 2032 uchwała

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała Nr LXVIII/404/2023 z dnia 16 października 2023 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji właścicieli działek położonych przy drodze gminnej Wojciechów - Wola Owadowska w sprawie rozbudowy drogi uchwała

Uchwała Nr LXVIII/403/2023 z dnia 16 października 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji rolników zamieszkujących teren gminy Jastrzębia w sprawie zorganizowania pomocy weterynaryjnej weekendowej uchwała

Uchwała Nr LXVIII/402/2023 z dnia 16 października 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Owadów i Wojciechów w sprawie przekazania przez Gminę Jastrzębia - Starostwu Powiatowemu w Radomiu pomocy finansowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3509W w miejscowości Owadów i Wojciechów uchwała

Uchwała Nr LXVIII/401/2023 z dnia 16 października 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jastrzębia uchwała

Uchwała Nr LXVIII/400/2023 z dnia 16 października 2023 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi uchwała

Uchwała Nr LXVIII/399/2023 z dnia 16 października 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębia uchwała

Uchwała Nr LXVIII/398/2023 z dnia 16 października 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Jastrzębia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków uchwała

Uchwała Nr LXVIII/397/2023 z dnia 16 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bartodzieje oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 857/4 i 857/5 uchwała

Uchwała Nr LXVIII/396/2023 z dnia 16 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu w trybie bezprzetargowym z Pp-dent s.c. Gabinet Stomatologiczny Paulina Duchnik, Przemysław Duchnik uchwała

Uchwała Nr LXVIII/395/2023 z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/278/2022 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2022 - 2024 uchwała

Uchwała Nr LXVIII/394/2023 z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok Rady Gminy Nr LX/339/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. uchwała

Uchwała Nr LXVIII/393/2023 z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2023 - 2032 uchwała

Uchwała Nr LXVIII/392/2023 z dnia 16 października 2023 r. w sprawie przyjęcia "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+" z Prognozą Oddziaływania na Środowisko uchwała załącznik nr 1 załącznik nr 2

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Metryka

sporządzono
2023-11-28 przez Zawodnik Lidia
udostępniono
2023-11-28 12:34 przez Zawodnik Lidia
zmodyfikowano
2024-01-12 10:59 przez Zawodnik Lidia
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
364
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.